Oor PEN Afrikaans

Bestuur

PEN Afrikaans Bestuurder

Catrina Wessels

PEN Afrikaans Bestuur

Voorsitter: Bernard Odendaal
Ondervoorsitter: Jolyn Phillips
Tesourier: Izak de Vries

Ander bestuurslede:
Carolyn Meads
Danie Marais
Dibi Breytenbach
Fiona van Kerwel
Mercy Kannemeyer

Missie

Om ’n sentrum te vestig en in stand te hou vir Afrikaanse skrywers wêreldwyd.
Om vir Afrikaans en sy woordkunstenaars ’n vaste en gerespekteerde plek in die internasionale skrywersgemeenskap – soos verteenwoordig deur  PEN International – te verwerf.
Om die belange van Afrikaans en spesifiek Afrikaanse publikasies te dien.
Om Afrikaanssprekendes orals  in die wêreld,  veral ook in Namibië, aan te moedig om deel te hê aan ons strewe.  
Om ons op waardige wyse te beywer vir ’n vaste plek vir Afrikaans in Suid-Afrika. 
Om die belange van woordkunstenaars te dien ten opsigte van wetgewing, kopiereg, en outeursregte; spesifiek om stelling in te neem teen alle vorme van sensuur.
Om geletterheid, belangstelling in die Afrikaanse boek en kreatiewe gebruik van Afrikaans op alle vlakke van die gemeenskap te bevorder.
Om mee te werk aan verwante inisiatiewe, insluitend noue samewerking en gedeelde projekte met South African PEN. 

Lees meer oor PEN Afrikaans as organisasie