Persverklarings

Persverklarings soos uitgereik deur PEN Afrikaans

PEN Afrikaans betreur verskeie sentimente vervat in rubriek en beweerde optrede daarná

PEN Afrikaans betreur verskeie sentimente vervat in prof. Hennie van Coller se veelbesproke rubriek van 7 Mei 2022, “’Gewone mense’ word al hoe meer randfigure”. Daarin het hy skerp kritiek gelewer op die, volgens hom, oordrewe voorkoms van “maatskaplike probleme” en “randfigure” in kinder- en jeugliteratuur. Daar is intussen wyd gereageer op die inhoud van […]