PEN Afrikaans Bestuur

PEN AFRIKAANS BESTUUR (2023–2025)

Voorsitter: Bernard Odendaal

Bernard Odendaal is ’n digter, letterkundige, voormalige direkteur van die ATKV-Skryfskool aan die Noordwes-Universiteit se Potchefstroomkampus en voorsitter van PEN Afrikaans. Sy debuutbundel Onbedoelde land verskyn in 2007, waarná ’n rubriekbundel in 2016 die lig sien (Woorde hul stories sien ken) en sy tweede digbundel Nootvat. Kwashaal. Stapel in 2021 verskyn. ’n Bundel vertalings van Franse chansons, Piaf & Brel. Luisterryk!, het in 2023 uit sy pen die lig gesien (met Naòmi Morgan as medevertaler).In 2015 ontvang hy ’n ATKV-SA Akademie-prys vir gehaltenavorsingsartikels in Afrikaans.

Ondervoorsitter: Mercy Kannemeyer

Mercy Kannemeyer is ’n skrywer, teatermaker, regisseur, navorser, meningsvormer en gespreksfasiliteerder. Sy lewer meningstukke en resensies vir onder meer LitNet, Vrye Weekblad, Taalgenoot, Stilet en Klyntji.com. Kortverhale uit haar pen is in verskeie bloemlesings opgeneem. Sy werk tans aan haar debuutkortverhaalbundel.

Verkose bestuurslede

Danie Marais

Danie Marais is ’n digter, musiekresensent en rubriekskrywer. Hy werk tans by die Woordfees as koördineerder van publisiteit en die filmfees. Hy is voormalige bestuurder en uittredende ondervoorsitter van PEN Afrikaans. Sy debuutbundel In die buitenste ruimte verskyn in 2006 en word met drie pryse bekroon: die Eugène Marais-prys 2007, die UJ-Debuutprys 2007, die Ingrid Jonker-prys 2007. Daarná verskyn Al is die maan ’n misverstand (2009), Solank verlange die sweep swaai (2014) en die rubriekbundel Pruimtwak & Skaduboksers (2015). In 2015 word die Cordis Trust se Orde van die Beiteltjie aan hom toegeken vir sy deurlopende ywer in die bevordering van areas van die Afrikaanse woordkuns.

Dibi Breytenbach

Dibi Breytenbach is as skrywer bekend vir spanningsromans. Daar het al twee drieluike uit haar pen verskyn. Die eerste bestaan uit Heiliger, Saliger en Vrediger, en die tweede uit Dowe gode, Blinde gode en Stom gode. In 2022 verskyn haar jongste spanningsroman, Buit. Sy is ’n regsgeleerde met meer as twintig jaar ervaring in die strafregstelsel, waar sy veral by kindersake betrokke is.

Fiona van Kerwel

Fiona van Kerwel is projekbestuurder van die Woordfees se WOW-projek (Woorde open wêrelde). Om leerders en opvoeders se horisonne te verbreed, bied WOW in skole en gemeenskappe kreatiewe programme aan wat gerig is op die bevordering van taal, letterkunde en die kunste.

Izak de Vries

Izak de Vries is ’n skrywer, fotograaf en joernalis. As skrywer is hy veral vir sy kortverhale bekend. Bundels uit sy pen is: Kom slag ’n bees (1998) en Byna liefde (2008). Hy het al Afrikaanse letterkunde doseer, as redaksionele bestuurder by LitNet gewerk en het uitgebreide ervaring in die uitgewersbedryf: as uitgewer, uitgewerskonsultant en later ook bemarkings- en kommunikasiebestuurder. Tans is hy weer aan LitNet en susterwebwerf Voertaal verbonde.

Lynthia Julius

Lynthia Julius is ’n bekroonde digter en kortverhaalskrywer. Sy lewer ook gereeld rubrieke vir Rapport. Sy studeer filosofie en kreatiewe skryfkunde aan die Universiteit van die Vrystaat. In 2018 is sy as wenner bekroon in die AVBOB-digkunskompetisie in die Afrikaanse taalkategorie. Haar debuutbundel Uit die kroes het in 2020 verskyn en in 2021 aan haar die Sala-prys vir ’n debuutskrywer besorg. Sy is in 2022 aangewys as die algehele wenner van die Woordfees se kortverhaalkompetisie.

Ruchelle Lombard

Ruchelle Lombard is ’n uitgewer van kinder- en jeugboeke by NB-Uitgewers en fokus tans op opvoedkundige boeke wat onder die druknaam Best Books verskyn. Sy is ook besig met haar PhD-studie in vertaalkunde aan die Universiteit Stellenbosch se Departement Afrikaans en Nederlands, waar sy die invloed van internasionale boekebeurse op vertaalprojekte in en uit Afrikaans en Engels ondersoek.

 

Bestuurder: Catrina Wessels

Catrina Wessels is bestuurder van PEN Afrikaans. Sy werk ook as literêre agent en kopieregkonsultant in die uitgewersbedryf.