Die wêreld van die skrywer

In PEN Afrikaans se “Die wêreld van die skrywer”-artikelreeks skryf skrywers oor die sake wat mense in die skryfwêreld raak.

Die wêreld van die skrywer – Henning Pieterse

In hierdie artikel beantwoord bekroonde digter, vertaler en letterkundige Henning Pieterse die vrae: In watter mate is plaaslike en/of internasionale kontakte vir skrywers van belang? Watter impak het verbintenisse met uitgewerye, skrywersorganisasies asook individuele vriendskappe met ander skrywers op skrywersloopbane?