Persvryheid en taalregte – Kerneels Breytenbach

Beste lid van PEN Afrikaans
 
Persvryheid en taalregte is in Suid-Afrika onder beleg. Ook kopiereg, en daarmee die inkomste van skrywers, word geteiken. (Sien hier PEN Afrikaans se kommentaar op die kommerwekkende Wysigingswetsontwerp op outeursreg, wat ons in Julie 2017 aan die relevant Portefeuljekomitee voorgelê het.)
 
In die lig van al die bogenoemde verwikkelinge is dit noodsaaklik vir die burgerlike samelewing om aktief weerstand te bied. PEN Afrikaans verteenwoordig – deur sy lidmaatskap van PEN International en sy samewerking met PEN South Africa – Afrikaanse skrywers, uitgewers en joernaliste binne die plaaslike en internasionale arena. Saam het ons ’n groter, magtiger stem.
 
Ons doen dus ’n beroep op al ons lede om ons bestuur te ondersteun en saam te staan ter wille van uitdrukkingsvryheid en die Afrikaanse woordkuns in al sy vorme. Die bestuur van PEN Afrikaans versoek hiermee ook ons lede om asseblief so spoedig moontlik ledegeld vir 2017 te betaal.
 
Ons moet ons sentrum se ledegeld aan PEN International oorbetaal voor die 2017 PEN-kongres van 18 tot 22 September in die Oekraïne plaasvind. (PEN-sentrums in ons streek moet jaarliks €12 per lid aan PEN International se sektretariaat in Londen betaal.) Slegs PEN-sentrums wat hulle ledegeld betaal het, het stemreg by die jaarlikse kongres. 
 
Bonus: Opbetaalde lede van PEN Afrikaans sal vanjaar gratis toegang tot die 2017 Tuin van Digters-fees in Wellington van 15 tot 17 September kry. Hierdie toegang kos andersins R200. PEN Afrikaans se algemene jaarvergadering vind, soos twee jaar gelede, tydens die Tuin van Digters-fees op 16 September plaas.

NB: Slegs opbetaalde lede van PEN Afrikaans het stemreg by die algemene jaarvergadering.
 
Jy sou hierdie week ’n faktuur vir die ledegeld van 2017 ontvang het. Ledegeld beloop R300 – soos verlede jaar.
 
Indien jy nie ’n faktuur ontvang het nie, laat weet asseblief na penafrikaans@gmail.com.
  
Onthou asseblief om, wanneer jy betaal, jou faktuurnommer saam met jou naam en van te verstrek. Anders is dit onmoontlik om die faktuur met die regte lid en ’n kwitansie te versoen.
  
Ons wil die invordering van ledegeld vanjaar ook gebruik om die nodige inligting oor ons aktiewe lede digitaal te versamel om ’n aanlyn lederegister te skep. Die oorgrote meerderheid van PEN Afrikaans se lede het nooit die aansoekvorm om lidmaatskap voltooi nie. Diegene wat dit wel voltooi het, se besonderhede het ons in geskandeerde vorm wat ’n netjiese digitale oorsig van ons lede onmoontlik maak.
 
Ons versoek dus elkeen van ons lede om hierdie vereenvoudigde aanlyn aansoekvorm in te vul sodra hy/sy ledegeld vir 2017 betaal het.
 
Let wel: Vir alle bestaande lede is die invul van hierdie vorm bloot ’n formalitiet om ’n nuttige digitale databasis te skep. Niemand hoef dus weer om lidmaatskap aansoek te doen nie. Ons versoek egter ons lede vriendelik om alle ander skrywers, uitgewers en joernaliste wat nog nie lede is nie, aan te moedig om by ons aan te sluit.
 
Met vriendelike groete
 
Kerneels Breytenbach
Voorsitter: PEN Afrikaans