Nuusbrief: Julie 2017

Beste lid van PEN Afrikaans

Dis baie lekker om hierdie brief af te skop met uitstekende nuus:

Die nuwe PEN Afrikaans Vertaalfonds

Die PEN Afrikaans Vertaalfonds is in Junie opgerig met ruim finansiële ondersteuning van die Trust vir Afrikaanse Onderwys (TAO). Ons deel derhalwe hierdie nuus met innige dank vir die vertroue wat die TAO-trustees in ons geplaas het.

Hierdie nuwe vertaalfonds het een sentrale doelstelling: om die Afrikaanse letterkunde internasionaal te bevorder deur meer vertalings en publikasies van verdienstelike Afrikaanse werke moontlik te maak.

Internasionale aansien vir ons skrywers bevorder die statuur van die Afrikaanse letterkunde as geheel. ’n Letterkunde wat nie in vertaling beskikbaar is nie, kan nie onder wêreldletterkunde gereken word nie.

Ons het reeds gesien hoe vertalings van die werke van Karel Schoeman, André P. Brink, Marlene van Niekerk en Etienne van Heerden oorsese kritici beïndruk het. Een Duitse kritikus het Schoeman selfs as die nuwe Thomas Mann bestempel na aanleiding van die vertaling van sy Afskeid en vertrek. Ook Breyten Breytenbach en Antjie Krog het via vertaling hul merk in die wêreldpoësie gemaak. En wanneer dit kom by misdaadfiksie, bevind Deon Meyer hom in die grootste internasionale geselskap.

Dit is ons oortuiging dat baie meer van die huidige geslag Afrikaanse skrywers verdien om hul werk in ander tale vertaal te sien.

Weens die gebrek aan ’n Afrikaanse vertaalfonds, ’n baie algemene verskynsel in ander lande, was dit voorheen besonder uitdagend om vertaalregte vir Afrikaanse skrywers se werk te verkoop. Die PEN Afrikaans Vertaalfonds wil hierdie leemte vul deur die vertaalkoste van verdienstelike werke gedeeltelik of ten volle te befonds.

’n Buitelandse uitgewer kan nadat daar ’n ooreenkoms met ’n Suid-Afrikaanse uitgewer bereik is, by dié fonds aansoek doen om vertalingsbefondsing vir werke in die volgende genres: romankuns, poësie, kortverhale, narratiewe niefiksie (biografieë, geskiedkundige en aktuele werke) of teksgebaseerde kinder- en jeugboeke.

Belangrike oorwegings wat in ag geneem sal word om die meriete van aansoeke te bepaal, is of die betrokke skrywer se werk reeds in vertaling beskikbaar is; of die betrokke werk genomineer is vir plaaslike literêre toekennings en/of literêre pryse gewen het en of die betrokke werk goed plaaslik verkoop het. Die buitelandse uitgewer se planne ten opsigte van die verspreiding en bemarking van die vertaalde werk sal ook in ag geneem word.

Befondsingsaansoeke sal twee keer per jaar oorweeg word. Die twee sperdatums vir aansoeke is 15 Mei en 15 November van elke kalenderjaar.

Die reglement met meer volledige riglyne en bepalings is hier beskikbaar.

Navrae kan gerig word na: penafrikaans@gmail.com

Kommentaar op die kommerwekkende Wysigingswetsontwerp op Outeursreg

Ons het reeds in vorige nuusbriewe gewaarsku dat die nuwe Wysigingswetsontwerp op Outeursreg uiters problematies is. Indien hierdie wet aanvaar word, kan dit verreikende negatiewe gevolge vir skrywers en uitgewers hê.

PEN Afrikaans het daarom saam met PEN South Africa kommentaar op dié wetsontwerp by die Portefeuljekomitee op Handel en Nywerheid ingedien. Hierdie kommentaar is opgestel met die hulp van die kopieregkonsultant Catrina Wessels en dit wys duidelik uit watter gevare hierdie onverantwoordelike wysiging van ons kopiereg vir skrywers en uitgewers inhou.

Ons het die Afrikaanse en Engelse weergawes van hierdie kommentaar op ons webportaal beskikbaar gemaak en ons lede met ‘n spesiale nuusbrief genooi om ons voorlegging amptelik te ondersteun.

Baie dankie aan almal wat hul naam by ons voorlegging gevoeg het. Ons kon uiteindelik ons kommentaar indien met die name van ‘n 126 gevestigde skrywers, uitgewers, besorgdes en ander instansies wat ons voorlegging amptelik ondersteun.

PEN Afrikaans se AJV op 16 September tydens die Tuin van Digters-fees op Wellington

Alle lede word hartlik uitgenooi na PEN Afrikaans se algemene jaarvergadering (AJV) 2017 wat, soos ons in Junie op ons Facebook-blad aangekondig het, sal plaasvind op 16 September tydens vanjaar se Tuin van Digters-fees op Wellington. 

Ons sal nader aan die AJV ‘n agenda uitstuur asook die program van die Tuin van Digters-fees. Alle opbetaalde lede van PEN Afrikaans sal gratis toegang tot die fees kry. Ons bedank graag die nuwe bestuurder van die Breytenbach Sentrum, Francois Lötter, vir hierdie vergunning.

Toegang tot die vergadering self is uiteraard gratis, maar wees asseblief so vriendelik om te laat weet of jy beplan om die AJV by te woon. Ons sal graag wil seker maak dat daar genoeg sitplek vir almal is. RSVP na penafrikaans@gmail.com

Voorstelle vir die agenda kan ook na penafrikaans@gmail.com gestuur word.

Resensiekursus in samewerking met Netwerk24 en NB-Uitgewers

In ons April-nuusbrief het ons 30 voornemende resensente genooi om in te skryf vir een van twee resensiekursusse, aangebied deur Netwerk24 in samewerking met NB-Uitgewers en PEN Afrikaans. 

Dié twee dag lange kursusse was blitsig vol en die eerste een het op Saterdag 3 Junie onder leiding van Francois Smith in Mediapark in Johannesburg plaasgevind.

Die eerste kursus in was ‘n groot sukses. Jo Prins, die redakteur van Boeke24, sê vier resensente met groot potensiaal is geïdentifiseer en een van hulle, Francois Bekker, het intussen reeds met ‘n resensie van Die diepblou see deur François Loots gedebuteer. 

Francois Smith het die volgende kort verslaggie oor die kursus van 3 Junie geskryf:

Afrikaanse lesers wil resenseer. En hulle sal tyd en geld spandeer om die kuns te bemeester – dit is hul erns.

Dit is my blywende indruk ná Media24 se resensiekursus wat ek op Saterdag 3 Junie in Mediapark, Johannesburg, aangebied het. Volgens die organiseerder daarvan, Jo Prins, Media24-koerante se boekeredakteur, was die 15 beskikbare plekke binne  ʼn dag ná die aankondiging volbespreek. En elkeen van die kursusgangers het met groot oorgawe deelgeneem.

Maklik was dit nie.

Ook nie vir die aanbieder nie. Resenseer beteken immers om die gesprek oor boeke op ʼn hoë vlak aan te voor en vol te hou. Resenseer word dikwels as ʼn kuns op sigself gesien, maar die uitgangspunt van hierdie kursus was dat dit ook ʼn ambag is waarvan die basiese vaardighede geleer en geoefen kan word. Die dag is dus hoofsaaklik gewy aan hierdie basiese vaardighede.

Ten eerste is die deelnemers losgelaat op Rudie van Rensburg se pasverskene Kamikaze.
Elkeen moes ʼn resensie skryf en almal moes al die resensies lees en aan die hand van ʼn stel vrae ontleed. Hierdie proefresensies was die basis van ʼn gesprek wat gevoer is ten einde die elemente van resenseer self te ontdek.

Resenseer, het die kursusgangers agtergekom, is ʼn vorm van krities lees waarin jy nie net vrae oor die teks vra nie, maar ook oor jou reaksies daarop. ʼn Noukeurige registrasie en bevraagtekening van jou reaksies op ʼn teks stel jou in staat om die ruggraat van jou resensie te identifiseer.

Ten slotte was daar ʼn kans om die beginsels in te oefen, veral die veronderstelling dat ʼn resensie ʼn hoëvlak-gesprek met ʼn leser is, ʼn wisselwerking, wat dikwels gekelder word deur allerhande vorme van selfgesentreerdheid.

In kort: Media24 se resensiekursus was ʼn energieke golf in die immer uitkringende gesprek oor koerantresensies; andersyds die ideale geleentheid om nog name te identifiseer wat gevoeg kan word by die van die huidige korps koerantresensente.

****

Die tweede resensiekursus vind op Saterdag 5 Augustus onder leiding van PEN Afrikaans se voorsitter, Kerneels Breytenbach, by NB-Uitgewers in Kaapstad plaas. Daar is ongelukkig geen plek vir verdere kursusgangers beskikbaar nie, maar ons hoop dat ook hierdie kursus interessante nuwe stemme sal oplewer.

Wenners van die 2017 Media24 Boeke Literêre Pryse

Ons sê baie geluk aan al die wenners van die gesogte Media24 Boeke Literêre pryse vir 2017. 

Nagenoeg 80 boeke wat in 2016 by uitgewerye in die Media24-stal verskyn het, is ingeskryf in vyf kategorieë met ’n gesamentlike prysgeld van meer as R175 000.

Die volgende skrywers is bekroon:

WA Hofmeyr-prys vir Afrikaanse fiksie (roman, kortverhale of drama)
1795 deur Dan Sleigh (Tafelberg)

Recht Malan-prys vir Afrikaanse en Engelse niefiksie
Under Nelson Mandela Boulevard deur Sean Christie (Jonathan Ball Publishers)

Elisabeth Eybers-prys vir Afrikaanse en Engelse poësie
Fotostaatmasjien deur Bibi Slippers (Tafelberg)

MER-prys vir Afrikaanse en Engelse jeugromans
Snitch deur Edyth Bulbring (Tafelberg)

MER-prys vir geïllustreerde kinderboeke in Afrikaans en Engels
Ink deur Ingrid Mennen en geïllustreer deur Irene Berg (Tafelberg)

Die Herman Charles Bosman-prys vir Engelse fiksie is nie vanjaar toegeken nie en staan oor tot volgende jaar.

Die wenner in elke kategorie het R35 000 ontvang. By die MER-prys vir geïllustreerde kinderboeke is die prysgeld verdeel tussen die skrywer en illustreerder.

Klik hier vir die ontvangstoesprake van die wenners en meer besonderhede oor die wenboeke.

Sperdatums vir die Groot Afrikaanse Romanwedstryd en/of die Woordfees se Kortverhaalkompetisie

Die sperdatums vir die Groot Afrikaanse Romanwedstryd en die Woordfees se Kortverhaalkompetisie is om die draai.

Die Groot Afrikaanse Romanwedstryd se sluitingsdatum vir manuskripte is 1 September 2017. 

Dit is die omvangrykste romanwedstryd in die land met die grootste beloning vir skrywers. Prysgeld van altesaam R350 000 is op die spel.

1ste prys: R200 000 
2de prys: R 70 000 
3de prys: R 40 000 
Debuutprys: R 40 000

Klik hier vir die wedstrydreëls en alle ander relevante besonderhede.

Die sluitingsdatum vir die Woordfees se Kortverhaalkompetisie 2018 is 30 September 2017 om 16:00.

Die US Woordfeesbundel, wat baie goed deur lesers en skrywers ontvang en gesteun is, beleef in 2018 sy derde jaar. Du Toitskloof Wyne sal weer met die US Woordfees saamspan en die prysgeld van R30 000 borg.

Boonop word een van die gepubliseerde verhale met die komplimente van kykNET vir die Silwerskermfees ontwikkel.

Soos in 2017, mag persone wat nog nie voorheen gepubliseer het nie, ook deelneem.

Klik hier vir die wedstrydreëls en alle ander relevante besonderhede.

‘n Oorsig van Afrikaanse resensies en boekbesprekings in JunieKlik hier vir ons oorsig van Afrikaanse resensies wat in Junie 2017 verskyn het en digitaal beskikbaar is. Dié oorsig sluit boekbesprekings, boekgesprekke en voorlesings in wat op die radio of TV uitgesaai is. 

Indien jy weet van ander gerekende publikasies wat ook Afrikaanse resensies en boekgesprekke plaas en dit digitaal beskikbaar maak, laat weet asseblief na penafrikaans@gmail.com. Ons wil graag elke maandelikse oorsig so volledig moontlik maak.

Nuwe Afrikaanse boeke in Julie

Ten slotte is dit altyd ‘n plesier om die lys van nuwe Afrikaanse publikasies te deel. Onder vandeesmaand se nuwe publikasies is ‘n debuut deur een van die skrywers wat ons Trippel-7-werkswinkels bygewoon het – baie geluk aan Moryn Hanzen met haar eersteling, Pad na Geluk. Hartlik geluk ook aan al ons ander lede wat nuwe boeke op die rak het.

Die publikasielyste vir Julie kan hier afgelaai word. 

Met vriendelike groete
Danie Marais
Bestuurder: PEN Afrikaans