PEN Afrikaans Vertaalfonds befonds vertaling van ‘Ons wag op die kaptein’ deur Elsa Joubert

Kort voor die eenjaar-herdenking van die afsterwe van Elsa Joubert, een van Afrikaans se grootste skrywers, kondig PEN Afrikaans met trots aan dat ’n Nederlandse vertaling van Ons wag op die kaptein deur die PEN Afrikaans Vertaalfonds befonds sal word.

Dit volg na deeglike oorweging van aansoeke wat teen die Mei 2021-sperdatum ontvang is.

Die PEN Afrikaans Vertaalfonds bevorder die Afrikaanse letterkunde in die buiteland deur die toekenning van vertaalsubsidies aan buitelandse uitgewers wat suksesvol daarvoor aansoek doen. Die fonds bestaan te danke aan die ruim ondersteuning van die Trust vir Afrikaanse Onderwys.

Ons wag op die kaptein is die debuutroman van Joubert, wat op 14 Junie 2020 aan Covid-verwante oorsake oorlede is. Dit sal deur Rob van der Veer vertaal word en na verwagting in November 2021 by Uitgeverij Aldo Manuzio verskyn.

Dié klassieke roman is oorspronklik in 1963 gepubliseer en is in 1964 met die Eugène Marais-prys bekroon. Sedertdien is dit in Engels vertaal, vir die verhoog verwerk en in 2005 heruitgegee as deel van Tafelberg, ’n druknaam van NB-Uitgewers, se Klassiek-reeks.

Pieter Rouwendal, uitgewer by Aldo Manuzio, meld in sy aansoek die hoë literêre gehalte van die roman. Wat tema betref, sê Rouwendal dat rassediskriminasie steeds in byna elke moderne samelewing ’n realiteit is, en dat Elsa Joubert se kragtige roman daarom ook in die Nederlandse media aandag behoort te kry.

Die PEN Afrikaans Vertaalfonds se sentrale doelstelling is om die Afrikaanse letterkunde internasionaal te bevorder deur meer vertalings en publikasies van verdienstelike Afrikaanse werke moontlik te maak.

Die twee sperdatums vir aansoeke is 15 Mei en 15 November van elke kalenderjaar.