Nuusbrief: November 2017

Beste lid van PEN Afrikaans

PEN Afrikaans het ‘n nuwe bestuurder


Catrina Wessels

Vanaf 1 November is Catrina Wessels die nuwe bestuurder van PEN Afrikaans. 

Catrina is nie net ervare in die boek- en uitgewerswêreld nie, maar spesialiseer ook in outeursreg. Sy het ‘n regsgraad, ‘n M in letterkunde en ‘n nagraadse diploma in intellektuele goederereg. By NB-Uitgewers het sy jare lange ondervinding van regte-verkope opgedoen en is dus wat dit betref die heel beste persoon om die aansoeke vir die nuwe PEN Afrikaans Vertaalfonds te hanteer en te administreer.

Haar kennis van die kopieregwetgewing en die verwikkelinge rondom die wetgewing sedert 2015 sal vir PEN Afrikaans en sy lede van groot waarde wees.

Catrina het PEN Afrikaans se amptelike kommentaar op die kommerwekkende Wysigingswetsontwerp op Outeursreg, wat vroeër vanjaar aan die Portefeuljekomitee op Handel en Nywerheid voorgelê is, opgestel in oorleg met die bestuur. Lees gerus haar samevatting van die negatiewe gevolge wat die aanvaarding van hierdie wetsontwerp vir skrywers en uitgewers kan inhou asook haar onderhoud oor dié wetsontwerp met die intellektuelegoederereg-spesialis prof. Sadulla Karjiker van die Universiteit Stellenbosch.

Catrina sê oor haar aanstelling: “Ek is baie opgewonde oor die geleentheid om by PEN Afrikaans se bestuur aan te sluit. Die totstandkoming van die PEN Afrikaans Vertaalfonds is ’n enorme deurbraak vir die Afrikaanse letterkunde en ek sien uit daarna om by die administrasie daarvan betrokke te wees. Dit is vir my ’n prioriteit dat skrywersbelange aandag geniet tydens die hersiening van die Wet op Outeursreg wat tans aan die gang is. Die outeur is immers die hoeksteen van outeursreg.  Ek beoog om voort te bou op bestaande inisiatiewe en projekte, en ek wil graag saam met die bestuur verdere projekte aanpak ter bevordering van die Afrikaanse woordkuns – sowel nasionaal as internasionaal.”

Die bestuur van PEN Afrikaans is baie bly om haar as nuwe stuurvrou aan boord te hê.

Die Staatsveiligheid-agentskap (SSA) eis dat Jacques Pauw se onthullende nuwe boek van die mark onttrek word

PEN Afrikaans neem met kommer kennis van die Staatsveiligheid-agentskap (SSA) se poging om NB-Uitgewers te dwing om ’n onlangse publikasie, The President’s Keepers deur veteraan-joernalis Jacques Pauw, van die mark te onttrek. In ’n aanmaningsbrief dreig die agentskap met ’n interdik wat verdere publikasie en verspreiding van dié opspraakwekkende boek verbied, asook strafregtelike vervolging van diegene wat voortgaan met die verspreiding daarvan. Volgens die SSA oortree dele van die boek die Wet op Intelligensiedienste. NB-Uitgewers het die saak na hul regspan verwys en staan volgens ’n persverklaring agter hul skrywer en boek.

PEN Afrikaans ondersteun persvryheid en veroordeel die regering se pogings tot sensuur ten sterkste. PEN Afrikaans is met PEN International en PEN South Africa in gesprek om dié optrede wêreldwyd aan die groot klok te hang.

Lees hier die brief wat die SSA se regspan aan NB-Uitgewers gestuur het.

Lees hier Breyten Breytenbach se reaksie op die kommerwekkende stappe van regeringskant.

PEN Afrikaans doen ’n beroep op belangstellende lesers om die boek aan te koop – hetsy in e-boek- of gedrukte formaat – in plaas daarvan om roofkopieë te lees en te versprei. Dit is ’n outeursregskending wat die skrywer en uitgewer benadeel. Ondersteun hul eerder deur die boek deur wettige kanale te bekom.

Indien jy die gratis PDF van die boek ontvang het en voel jy wil daarvoor betaal, gaan kyk gerus na die betaalopsies wat hier beskikbaar is.

Eerste aansoeke vir die PEN Afrikaans Vertaalfonds word ingewag

Die sperdatum vir die eerste aansoeke om befondsing deur die nuwe PEN Afrikaans Vertaalfonds is 15 November 2017.

Die nodige inligting, riglyne en die aansoekvorm is hier in Afrikaans en hier in Engels beskikbaar. Die aansoekvorm is in Engels, aangesien slegs buitelandse uitgewers wat daarin belangstel om ‘n Afrikaanse werk in vertaling uit te gee, vir befondsing in aanmerking kom.

Navrae oor die Vertaalfonds kan gerig word aan penafrikaans@gmail.com.

Die Jan Rabie en Marjorie Wallace Skrywersbeurs

Die Universiteit van Wes-Kaapland wag aansoeke in vir die vyfde toekenning van die Jan Rabie en Marjorie Wallace-beurs. Hierdie beurs, befonds deur ’n ruim bemaking van wyle Marjorie Wallace, se hoofdoel is om ’n belowende of  ’n gevestigde skrywer in staat te stel om vir ’n jaar lank te fokus op  ’n projek in skeppende skryfwerk in Afrikaans. Die beurs beloop R400 000. Die skryfprojek moet op publikasie gerig wees. Daar sal met die beurshouer onderhandel word om in die loop van die jaar op paslike wyse deel te neem aan konferensies, seminare, en/of die openbare lesingsreeks van die Universiteit.

Die beurs word toegeken in die gees van Jan Rabie en Marjorie Wallace se werk en strewe ten opsigte van Afrikaans as taal van ’n breë gemeenskap.

Die motiverende dekbrief moet onder andere die aansoeker se rekord as skrywer kortliks uiteensit. Elke aansoek moet vergesel word van ’n volledige CV, ’n eksemplaar van onlangse werk, ’n deeglike projekvoorstel met ’n werksplan en beoogde teikendatums asook enige ander toepaslike inligting. Aansoekers moet ook ’n aanduiding gee van reëlings wat getref sal word om vir die periode van die beurs voldoende tyd aan die beoogde manuskrip te gee.

Verdere besonderhede en ’n meer gedetailleerde inligtingstuk kan aangevra word by Janine Pekeur, rabiewallacebeurs@gmail.com of 021 959 2112.

Aansoeke moet die Universiteit bereik teen Vrydag 17 November 2017, en kan gestuur word na:

Steward van Wyk, Departement Afrikaans en Nederlands, Jan Rabie & Marjorie Wallace-Beursfonds, Universiteit van Wes-Kaapland, Privaatsak X 17, Bellville, 7535.

Elektroniese aansoeke kan gestuur word na rabiewallacebeurs@gmail.com; en aansoeke wat per hand afgelewer word, moet by kamer D28 op die grondvloer van die Nuwe Lettere-gebou ingehandig word.

Die Universiteit behou die reg voor om nie ’n toekenning te maak nie.‘n Oorsig van Afrikaanse resensies en boekbesprekings in Oktober

Klik hier vir ons oorsig van Afrikaanse resensies wat in Oktober 2017 verskyn het en digitaal beskikbaar is. Dié oorsig sluit boekbesprekings, boekgesprekke en voorlesings in wat op die radio of TV uitgesaai is. 

Indien jy weet van ander gerekende publikasies wat ook Afrikaanse resensies en boekgesprekke plaas en dit digitaal beskikbaar maak, laat weet asseblief na penafrikaans@gmail.com. Ons wil graag elke maandelikse oorsig so volledig moontlik maak.

Nuwe Afrikaanse boeke in November

Ten slotte is dit altyd ‘n plesier om die lys van nuwe Afrikaanse publikasies te deel. Hartlik geluk aan al ons lede wat vandeesmaand nuwe boeke op die rak het.

Die publikasielyste vir November kan hier in Excel-formaat afgelaai word. 

Met vriendelike groete
Danie Marais
Ondervoorsitter: PEN Afrikaans