Kommentaar op die Wysigingswetsontwerp op Basiese Onderwys

Die bestuur van PEN Afrikaans neem met kommer kennis van klousule 4 van die Wysigingswetsontwerp op Basiese Onderwys, wat die taalbeleid van openbare skole onderhewig maak aan die provinsiale onderwysdepartement se goedkeuring en hersiening. Onder die bestaande wetgewing het die beheerliggaam van die betrokke skool seggenskap oor taalbeleid.

Die sperdatum vir reaksie op hierdie wetsontwerp is vandag, 10 November 2017. PEN Afrikaans het kommentaar hierop aan die Departement Basiese Onderwys gestuur.

Die Afrikaanse weergawe van ons kommentaar is hier op ons webportaal beskikbaar; die Engelse weergawe hier.

PEN Afrikaans ondersteun moedertaalonderrig en gelyke taalregte in ‘n meertalige konteks. Klousule 4 van hierdie wetsontwerp hou ‘n bedreiging vir beide in en kan verreikende gevolge hê.

Ons vra lede om hierdie kommerwekkende verwikkelinge saam met ons dop te hou en ons kommentaar op sosiale media te deel indien jul daarmee saamstem.