Nuusbrief: Februarie 2017

Beste lid van PEN Afrikaans

Voor ons by die nuus kom, net eers ‘n klein dog belangrike adiministratiewe aangeleentheid. Indien jy in 2016 jou PEN-ledegeld betaal het, maar geen kwitansie ontvang het nie, lees asseblief stip verder.

Ledegeld vir 2016 en twee uitstaande kwitansies 

Ons is besig om PEN Afrikaanse se bankstate gereed te maak vir die jaarlikse oudit, maar daar is ’n klein rekeningkundige aangeleentheid wat ons hoofbrekens besorg:

Alle lede wat hul ledegeld van R300 vir 2016 betaal het, moes kwitansies vir hul betaling ontvang het. Ons het egter twee inbetalings ontvang van lede wie se identiteit ’n raaisel is. Aangesien ’n naam en faktuurnommer nie hierdie betalings vergesel het nie, kan ons nie die betalings met die korrekte fakture versoen en kwitansies uitreik nie. 

Die kwitansies is uitgestuur vanaf die adres mail-service@accounting.sageone.co.za, met die titel: “Customer Receipt”. Indien jy dus jou ledegeld gedurende 2016 betaal het en geen kwitansie ontvang het nie, laat weet ons asseblief so gou moontlik daarvan by penafrikaans@gmail.com.

Die inbetalings van R300 elk wat ter sprake is, is gemaak op 3 Februarie 2016 en 6 Junie 2016.

Sensuur by die SAUK – die tugsaak teen Thulani Msimang

Izak de Vries, wat op die bestuur van PEN Afrikaans dien, het aan die einde van Januarie van Thulani Msimang, ’n joernalis by die SAUK, verneem dat hy dissiplinêr vervolg word vanweë die feit dat hy op sy persoonlike Facebook-blad krities was oor die NVG se gebrek aan aksie teen president Jacob Zuma. Ons het reeds in November 2016 in die openbaar beswaar teen sy moontlike skorsing aangeteken: http://www.litnet.co.za/press-release-pen-afrikaans-protests-pending-suspension-thulani-msimang/.

Ons het op 30 Januarie 2017 ’n verdere tweetalige beswaarskrif in samehorigheid met Msimang uitgereik wat ook met PEN International se netwerk gedeel is: http://www.litnet.co.za/press-release-pen-afrikaans-supports-thulani-msimang-pen-afrikaans-staan-thulani-msimang/

In dieselfde week wat Msimang in kennis gestel is van die tugsaak teen hom, is Suna Venter, een van die SAUK-8, met ’n windbuks in die gesig geskiet in ’n poging om haar te intimideer. (http://ewn.co.za/2017/01/27/sabc-inquiry-journalist-suna-venter-was-shot-in-the-face-with-air-rifle)

Persvryheid by die staatsuitsaaiser is ooglopend steeds onder beleg.

Msimang se dissiplinêre verhoor is op 13 Februarie en ons het aan die SAUK geskryf om beswaar te maak, maar geen antwoord ontvang nie. Ons sal egter dié saak verder dophou en met Msimang in kontak bly.

Ons versoek hiermee nogmaals al ons lede om ons asseblief in kennis te stel wanneer hulle van dergelike vergrype en voorvalle bewus is. Stuur e-pos na penafrikaans@gmail.com of kontak ons via Facebook of Twitter.

Die finale weergawes van kortverhale in ons aanlyn New Voices-slypskool vir belowende jong skrywers

Ons eerste aanlyn slypskool het verlede week tot ‘n einde gekom. Dit was werklik ‘n plesier om saam met die talentvolle Jaco du Plooy en Elisha Zeeman te werk en te sien hoe hulle stories verder uit die verf kom.

Klik hier om die finale weergawe van Du Plooy se “Nomfundo” te lees; hier vir die finale weergawe van Zeeman se “Die Mystic en die vlieg”.

Vrae en antwoorde oor uitgewerskontrakte
 
Ons het in ons Desember 2016-nuusbrief lede uitgenooi om vrae oor uitgewerskontrakte in te stuur en het die volgende navraag ontvang:
 
Vir my eerste boek het ek ’n standaardkontrak geteken, reken ek, met tantième van 13%, as ek reg onthou.
 
Toe stel ’n ander uitgewer later belang om die boek in Engels uit te gee. Daarna kry ek toe uiteindelik slegs 6.5% tantième op die verkope van die Engelse boeke en die uitgewer neem die ander 6.5%.
 
Ek het dus gewonder of ’n skrywer homself kan vrywaar daarteen om só aan die agterspeen te suig met die vertaling?
 
Dieselfde geld filmregte: As ’n mens se boek moontlik verfilm word, wat is ‘n regverdige verdeling tussen jouself en die uitgewer?
 
Marga Stoffer, PEN Afrikaans se ondervoorsitter en die uitgewersbestuurder van NB-Uitgewers, beantwoord hierdie vrae oor vertalings- en filmregte (sogenaamde neweregte) as volg:
 
Dit is standaard – nie net plaaslik nie, maar ook internasionaal – dat die uitgewer en die skrywer die inkomste uit vertaalregte deel. Hoewel die skrywer die outeur van die oorspronklike manuskrip is, is die werk wat uiteindelik gepubliseer word die resultaat van nie net die skrywer se harde werk nie, maar ook die insette van die uitgewer (wat die keuringsproses, manuskripontwikkeling, redigering e.d.m. insluit). Daar is baie werk en koste betrokke by die verkoop van neweregte, insluitend voorleggings van geskikte werke aan buitelandse uitgewers, die voorbereiding van proefvertalings, insluiting van die werk in die uitgewery se regte-katalogus, bemarking van die werk by die jaarlikse Frankfurtse Boekebeurs, onderhandelinge om die gunstigste finansiële ooreenkoms moontlik te bereik met ’n uitgewery wat ’n goeie naam het, die opstel of nagaan van die kontrak deur kundiges, die opvolg van betalings, e.d.m. Dit is dus billik dat die uitgewer ook deel in die inkomste.
 
By filmregte is die onderhandelinge gewoonlik besonder tydrowend en die kontrakte is meer gekompliseerd as wat boekkontrakte is. Dit is regtig belangrik dat ’n mens nie sonder hulp filmkontrakte onderhandel nie. Die verdeling by filmregte is gewoonlik ook dat die inkomste met die uitgewer gedeel word.
 
Dit staan ’n skrywer altyd vry om vertaalregte en filmregte uit te sluit uit sy/haar kontrak met die uitgewery. Die nadeel vir die skrywer is dan die uitgewer dan uiteraard nie die skrywer se werk aan ander uitgewers sal bemark nie en die skrywer nie voordeel sal trek uit die uitgewer se infrastruktuur en kundigheid nie. Die voordeel vir die skrywer is dat hy/sy die volle inkomste uit die lisensiëring van die neweregte sal ontvang. Dit is, in wese, dieselfde soort besluit wat skrywers neem wanneer hulle moet besluit of hulle by ’n uitgewery wil uitgee en of hulle self hulle boek wil publiseer.
 
****
Lede is welkom om verdere vrae rondom uitgewerskontrakte te rig aan penafrikaans@gmail.com

Trippel-7, deel 2

PEN Afrikaans se Trippel-7-loodsprojek na die Noord-Kaap onder leiding van Bettina Wyngaard was ‘n groot sukses. (Klik hier vir besonderhede oor verlede jaar se skryfskooltoer.)

Vanjaar skop die tweede been van dié inisiatief ter ondersteuning van ontluikende stemme uit die Noord-Kaap op die 17de Februarie in Upington af. Anzil Kulsen, wat intussen die projekleiding oorgeneem het, staan gereed om saam met die digter-mentor Diana Ferrus en die omroeper Haidee Muller van RSG ‘n skryfskoolnaweek met aspirant-skrywers uit dié streek deur te bring.

Ons wens dié drie alle sukses toe en sien uit na nuwe stories, gesigte en gedigte uit die unieke Noord-Kaap. 

‘n Oorsig van al die Afrikaanse resensies en boekbesprekings wat in Januarie verskyn het en digitaal beskikbaar is

Ons stel graag vandeesmaand PEN Afrikaans se eerste oorsig van resensies en boekgesprekke bekend. Klik hier en kry ‘n oorsig met skakels van al die digitaal beskikbare resensies en boekbesprekings van Januarie.

Die plan is om van nou af maandeliks so ‘n versameling van die vorige maand se resensies en boekgesprekke op ons webportaal te plaas. Ons hoop dit sal vir alle lesers, leeskringe, skrywers, boekjoernaliste, literatore en uitgewers nuttig en interessant wees en verdere gesprek oor boeke stimuleer.

Indien jy weet van ander publikasies wat ook Afrikaanse resensies en boekgesprekke plaas en dit digitaal beskikbaar maak, laat weet asseblief na penafrikaans@gmail.com. Ons wil graag elke maandelikse oorsig so volledig moontlik maak.
 
Nuwe Afrikaanse boeke in Januarie en Februarie

Ten slotte is dit altyd ‘n plesier om die lys van nuwe Afrikaanse publikasies te deel. Baie geluk aan al ons lede wat nuwe boeke op die rak het. Die publikasielyste vir Januarie en Februarie kan hier afgelaai word. 

Met vriendelike groete
Danie Marais
Bestuurder: PEN Afrikaans