‘n Nuwe bestuur & ‘n vakature vir ‘n nuwe bestuurder

‘n Nuwe bestuur

PEN Afrikaans se algemene jaarvergadering (AJV) het op Saterdag, 16 September, in die Wellington Biblioteek tydens vanjaar se Tuin van Digters-fees plaasgevind. 

By hierdie AJV is aangekondig dat Danie Marais as bestuurder bedank het, maar homself as ondervoorsitter van PEN Afrikaans verkiesbaar stel. Kerneels Breytenbach het ná vier jaar in die stoel uitgetree as voorsitter en Anzil Kulsen het verklaar dat sy nie vir nog ‘n termyn as bestuurslid staan nie.

Die volgende lede van PEN Afrikaans is by die AJV vir ‘n tweejaartermyn tot die bestuur verkies:

Voorsitter: Marga Stoffer
Ondervoorsitter: Danie Marais
Tesourier: Naomi Bruwer

Ander verkose bestuurslede:
Izak de Vries
Francis Galloway
Charl-Pierre Naudé
Bernard Odendaal
Andries Visagie

Die nuwe bestuur het die opsie om verdere bestuurslede te koöpteer. Hieroor sal by die eerste bestuursvergadering beraadslaag word. Kerneels Breytenbach het hom nie as bestuurslid verkiesbaar gestel nie, maar het aangedui dat hy wel, indien nodig, gekoöpteer kan word.

Die AJV en die verslae wat daar gelewer is, sal eersdaags op PEN Afrikaans se LitNet-webportaal beskikbaar wees.

Vakature: bestuurder van PEN Afrikaans

PEN Afrikaans is op soek na ’n nuwe bestuurder.

Die bestuurder moet as gesig van die werkgewer die prominensie van dié organisasie verseker en uitbou. ’n Geskikte kandidaat moet uitstekend kan skryf in Afrikaans en Engels, goed vertroud wees met die Afrikaanse letterkunde en media, en bedrewe wees met sosiale media (Facebook en Twitter).

Die pligte van die bestuurder behels, onder meer, die volgende:

– Publisiteit en die gereelde opdatering van die PEN Afrikaans-webportaal asook die verdere verspreiding van hierdie inhoud via sosiale media (Facebook en Twitter). Inhoud op die webportaal sluit alle nuusbriewe, verklarings, petisies en stellingnames van PEN Afrikaans in asook verslae van lede oor projekte en ander werksaamhede
– Skakelwerk met PEN International en ander PEN-sentrums, relevante organisasies, kunstefeeste, die media en lede van die publiek
– Skakeling met en verslae aan die Departement Sosiale Ontwikkeling om te verseker dat PEN Afrikaans sy wetlike verpligtinge as niewinsgewende organisasie nakom
– Ledewerwing, lede-bediening en die opdatering van lede-inligting sowel as die digitale argivering van inligting en dokumentasie relevant tot PEN Afrikaans se werksaamhede, geskiedenis en statutêre verpligtinge
–  Ondersteuning van die tesourier ten opsigte van finansiële boekhouding, bestuur en die insameling van ledegeld
– Administrasie van die PEN Afrikaans Vertaalfonds
– Organisering van die algemene jaarvergadering en ander bestuursvergaderings
– Die ondersteuning van fondswerwingsinisiatiewe en projekte

Hiermee saam moet die bestuurder deurlopend verseker dat die werkgewer voldoen aan sy grondwet en die internasionale handves van PEN Internasionaal.

Dit is ’n kontrakpos vir een jaar en die bestuurder kan van die huis af werk teen ’n mededingende salaris. Kennis van Mailchimp en Sage One- of ander Pastel-boekhousagteware sal beslis in die aansoeker se guns tel.

Belangstellendes kan hul CV’s voor of op 19 Oktober stuur na penafrikaans@gmail.com.

Met vriendelike groete
Bestuur: PEN Afrikaans