Uitnodiging na en agenda vir PEN Afrikaans se algemene jaarvergadering op 2 Oktober 2018

Beste lede en ondersteuners van PEN Afrikaans

Hiermee word julle nogmaals hartlik uitgenooi na PEN Afrikaans se algemene jaarvergadering (AJV) 2018. Die deure sal oop wees vir lede, hul metgeselle en ander belangstellendes, so kom klink ’n glasie, geniet ligte verversings en vind meer uit oor PEN Afrikaans se werksaamhede.

Ons sal onder andere praat oor:

 • die PEN Afrikaans Vertaalfonds, wat daarop gemik is om die vertaling en publikasie van Afrikaanse boeke in die buiteland te bevorder;
 • hoe die beoogde veranderinge aan ons kopieregwetgewing die heil van skrywers en uitgewers kan beïnvloed;
 • waar sake staan met taalregte en hoe PEN Afrikaans op nuwe verwikkelinge kan reageer.

Ons AJV word gehou op Dinsdag, 2 Oktober, om 19:00 in die ATKV-Boeke-oase by Aardklop. Die adres is  Hoffmanstraat 61, Potchefstroom, 2520.

Wees asseblief so vriendelik om teen 26 September te laat weet of jy beplan om die AJV by te woon indien jy dit nie reeds gedoen het nie. Ons sal graag wil seker maak dat daar genoeg verversings en sitplek vir almal is. RSVP na penafrikaans@gmail.com.

Let wel: Slegs opbetaalde lede van PEN Afrikaans het stemreg by die AJV.

Opbetaalde lede wat nie die vergadering sal kan bywoon nie, word vriendelik versoek om ’n volmagvorm in te vul en aan ons te e-pos. 

Deur ’n volmagvorm, wat hier afgelaai kan word, gee jy ’n ander lid die reg om namens jou te stem. Indien jy nie die AJV kan bywoon nie, vra ons jou om die volmagvorm uit te druk, te onderteken, te skandeer en dan terug te stuur as aanhegsel per e-pos na penafrikaans@gmail.com voor of op 1 Oktober 2018.

Ons wil hierdeur graag die inspraak en stemme van soveel lede as moontlik verseker.

Die agenda vir PEN Afrikaans se algemene jaarvergadering, 2 Oktober 2018, Potchefstroom

 1. Verwelkoming
 2. Verskonings en vasstelling van ’n kworum
 3. Afspraak oor lede wat volmag het om vir ander te stem
 4. Voorsittersverslag
 5. Tesourier se verslag
 6. Bestuurder se verslag
 7. Die PEN Afrikaans Vertaalfonds  
 8. Die Wysigingswetsontwerp op Outeursreg se implikasies vir skrywers en uitgewers
 9. Taalregte: die stand van sake en ’n stemming oor die pad vorentoe
 10. Algemeen

Stuur asseblief enige navrae of voorstelle vir die agenda na penafrikaans@gmail.com.
 
Ons sien uit daarna om julle by ons AJV 2018 te verwelkom.

Met vriendelike groete
Catrina Wessels
Bestuurder: PEN Afrikaans