Nuusbrief: Maart 2022

Beste lede en vriende van PEN Afrikaans
 
Sedert ons vorige nuusbrief het inskrywings gesluit vir die kortverhaalkompetisie wat ons vanjaar met die ondersteuning van PEN International aanbied en ons het ’n volle 290 inskrywings ontvang. Dankie vir die inskrywings en die belangstelling en sterkte aan die beoordelaars met hul groot taak. Die wenners sal nie voor Mei aangekondig word nie. Hou gerus ons webwerf, nuusbrief en sosialemedia-platforms dop.
 
Aansoeke vir die skrywersresidensie wat ons saam met die Jakes Gerwel Stigting aanbied, sluit 18 Maart. Lees hier meer oor hierdie besonderse geleentheid.
 
Verwikkelinge in Oekraïne

Die wêreld kyk saam met skok en afgryse na die verwikkelinge in Oekraïne. PEN Afrikaans veroordeel Poetin se oorlog ten sterkste en vind dit uiters betreurenswaardig dat die Suid-Afrikaanse regering gekies het om buite stemming te bly in die spesiale resolusie wat voor die Verenigde Nasies gedien het en waardeur lande hul stemme kon voeg by die veroordeling van dié militêre aggressie. Ons sluit ons stellingname hieroor onder in. Dit is ook hier op ons webwerf in Engels beskikbaar. Deel dit gerus.PEN Afrikaans betreur die besluit van die Suid-Afrikaanse regering om buite stemming te bly in die spesiale resolusie wat gister, 2 Maart 2022, voor die Verenigde Nasies se Algemene Vergadering gedien het.

Om te kies om stil te bly in plaas daarvan om ons stem te voeg by die dringende beroep op Poetin om onmiddellik die militêre inval en aanval van Oekraïne te staak, is ’n onhoudbare morele posisie terwyl ’n sinnelose oorlog woed wat mense hul lewens en vryhede kos.

Rusland se militêre optrede teen Oekraïne is ’n skokkende en onverdedigbare skending van ’n nasie se soewereiniteit en die veiligheid en sekuriteit van sy mense. Dit is ’n aanval op demokrasie en vryheid en moet ten sterkste deur Suid-Afrika veroordeel word.

As ’n skrywersvereniging in ’n grondwetlike demokrasie wat teen groot koste tot stand gekom het, ken ons die waarde van woorde en van stemme wat opklink ​​teen sosiale onreg. Ons weet dat stilbly nie ’n opsie behoort te wees nie. 

Ons moet ons stem gebruik om verenig te staan ​​in die veroordeling van hierdie onreg, gewelddadige onderdrukking en grootskaalse menseregteskendings.

President Ramaphosa, ons weet van beter en ons behoort beter te doen.


Ons is in verbinding met PEN Ukraine, wat in hierdie krisistyd insiggewende en informatiewe nuusbriewe stuur wat onder meer aanbevelings bevat oor praktiese maniere om Oekraïne te ondersteun en ons solidariteit te betoon. 
In die mees onlangse nuusbrief het hulle ’n webwerf bekend gestel waar hulle die inhoud van hul nuusbriewe met ’n wyer gehoor deel. Besoek dit gerus hier: https://war.pen.org.ua/.

Pearson sien af van die besluit om die aanlyn HAT aan die mark te onttrek
 
Ons deel graag hier ’n mediaverklaring van die Nasionale Taalligaam vir Afrikaans van die Pan Suid-Afrikaanse Taalraad. Dit bevestig die verblydende nuus dat die aanlyn weergawe van die Handwoordeboek van die Afrikaanse Taal, wat deur Pearson Suid-Afrika uitgegee word en vanjaar gesluit sou word, nie meer aan die mark onttrek sal word nie.
 
Die HAT is ’n standaardwerk in Afrikaans en ’n onontbeerlike bron vir menige taalpraktisyn. Lees hier oor die ontstaansgeskiedenis en bywerkings deur die jare tot by hierdie sesde uitgawe wat gelukkig aanlyn beskikbaar sal bly.
 
Mag die Afrikaanse taalgemeenskap hierdie wending verwelkom deur die aanlyn HAT te gebruik en die uitgewersbesluit op hierdie manier te ondersteun.
 
Die Nasionale Taalliggaam vir Afrikaans van die Pan Suid-Afrikaanse Taalraad (PanSAT) neem kennis van Pearson SA se aankondiging dat hulle van hul plan afgesien het om die aanlyn weergawe van die Handwoordeboek van die Afrikaanse Taal op 4 Augustus 2022 te sluit. Ons wil eerstens graag ons dank uitspreek aan verskeie rolspelers in die Afrikaanse taalgemeenskap wat hieroor met Pearson SA in gesprek getree het ten einde hulle tot ander insigte te bring. Tweedens wil ons ’n opregte woord van dank aan Pearson rig dat hulle ingestem het om die aanlyn HAT te laat voortbestaan. Dit is verblydend om te sien dat Pearson sy gebruikers se belange op die hart dra en begrip toon vir die unieke taalsituasie in Suid-Afrika. Ons hoop is dat hierdie stap deur Pearson SA vir ander uitgewers tot voorbeeld sal strek. Ons wil ook die Afrikaanse taalgemeenskap aanmoedig om voort te gaan om Afrikaanse produkte en instellings te ondersteun. Laastens versoek ons, as PanSAT, Pearson SA om oorweging te skenk aan ander Suid-Afrikaanse tale in ’n poging om tot die bevordering van veeltaligheid en sosiale kohesie by te dra.
 
Die mediaverklaring is hier in Engels en Afrikaans beskikbaar.
 
Artikelreeks: Die wêreld van die skrywerOns gaan vanjaar voort met ons artikelreeks “Die wêreld van die skrywer”, waarin daar kwartaalliks ’n nuwe artikel verskyn.

Eerste aan die beurt is Susan Smith en die Nederlandse skrywer en digter, Els de Groen. Ons het hulle gevra om te skryf oor “die skrywer en klimaatverantwoordelikheid”. Hoe kan skrywers op die klimaatkrisis reageer? Hoekom is dit vir skrywers ’n belangrike tema, of hoekom behoort dit ’n belangrike tema te wees?

Lees die stuk hier. Daar is onder meer inligting oor die Klimaatdichters, waarvan ons ons lede al in vorige nuusbriewe ingelig het en waarby verskeie Afrikaanse digters sedertdien aangesluit het.
 
Fakture vir ledegeld
 
Fakture vir 2022 se ledegeld is onlangs uitgestuur. Kontak ons gerus by penafrikaans@gmail.com as jy nie ’n faktuur ontvang het nie en graag vanjaar ’n lid van PEN Afrikaans wil wees. Baie dankie aan almal wat reeds ledegeld betaal het. Ons het groot waardering vir jul steun en betrokkenheid.    
 
Maandelikse resensie-oorsig

 
Klik hier vir ons oorsig van Afrikaanse resensies wat in Februarie 2022 verskyn het en digitaal beskikbaar is. Hierdie oorsigte sluit boekbesprekings, boekgesprekke en voorlesings in wat op die radio of TV uitgesaai is.
 
Indien jy weet van ander gerekende publikasies wat ook Afrikaanse resensies en boekgesprekke plaas en dit digitaal beskikbaar maak, laat weet asseblief na penafrikaans@gmail.com.
 
Ons wil graag elke maandelikse oorsig so volledig moontlik maak.
 
Nuwe Afrikaanse boeke in Maart 2022
 
Baie geluk aan al ons lede wat hierdie maand nuwe boeke op die rak het. Die publikasielyste kan hier in Excel-formaat afgelaai word.
 
Ons deel ten slotte ’n paar brokkies ledenuus wat gelukwensing, viering en beste wense verwerdig:
  • Ons ondervoorsitter, Jolyn Phillips, word vanjaar deur die KKNK vereer as uitblinker in die kunste. Sy ontvang die Kunste Onbeperk-prys vir Jong Stem.
  • Annie Olivier neem met ingang 1 April die leisels oor as uitgewershoof by Jonathan Ball-Uitgewers.
  • Dat Jean Meiring verlede jaar met ’n SALA-prys vir sy literêre joernalistiek vereer is, is reeds bekend, maar lees gerus hierdie onderhoud met hom wat onlangs op LitNet verskyn het.
  • Die FilosofieKafee, wat deur Lamé Ebersohn geloods is, se bedrywighede vanjaar het op 4 Maart by die Breytenbach-sentrum afgeskop met ’n gesprek tussen Breyten Breytenbach en Johann Rossouw oor die onderwerp “Waar is ons (nou)”. Lees hier meer.

Vriendelike groete
Catrina Wessels
Bestuurder: PEN Afrikaans