PEN Afrikaans on the South African government’s decision to abstain from voting in the UN resolution on Putin’s war against Ukraine

PEN Afrikaans is dismayed by the decision of the South African government to abstain from voting in the special resolution before the General Assembly of the United Nations yesterday, 2 March 2022.

Choosing to stay silent instead of joining the urgent call for Putin to immediately cease the military invasion and attack of Ukraine, is an untenable moral position while a senseless war wages, costing people their lives and freedoms.

Russia’s military action against Ukraine is a shocking and indefensible violation of a nation’s sovereignty and the safety and security of its people. It is an attack on democracy and freedom and should be condemned in the strongest possible terms by South Africa.

As an authors’ association in a hard-fought constitutional democracy, we know the value of words and of voices rising up against societal wrongs. We know that the price of silence is too costly to bear.

We must use our voice to stand united in condemnation of this injustice, violent oppression, and massive human rights violations.

President Ramaphosa, we know better, and we should do better.

*******

PEN Afrikaans betreur die besluit van die Suid-Afrikaanse regering om buite stemming te bly in die spesiale resolusie wat gister, 2 Maart 2022, voor die Verenigde Nasies se Algemene Vergadering gedien het.

Om te kies om stil te bly in plaas daarvan om ons stem te voeg by die dringende beroep op Poetin om onmiddellik die militêre inval en aanval van die Oekraïne te staak, is ’n onhoudbare morele posisie terwyl ’n sinnelose oorlog woed wat mense hul lewens en vryhede kos.

Rusland se militêre optrede teen die Oekraïne is ’n skokkende en onverdedigbare skending van ’n nasie se soewereiniteit en die veiligheid en sekuriteit van sy mense. Dit is ’n aanval op demokrasie en vryheid en moet ten sterkste deur Suid-Afrika veroordeel word.

As ’n skrywersvereniging in ’n grondwetlike demokrasie wat teen groot koste tot stand gekom het, ken ons die waarde van woorde en van stemme wat opklink ​​teen sosiale onreg. Ons weet dat stilbly nie ’n opsie behoort te wees nie. 

Ons moet ons stem gebruik om verenig te staan ​​in die veroordeling van hierdie onreg, gewelddadige onderdrukking en grootskaalse menseregteskendings.

President Ramaphosa, ons weet van beter en ons behoort beter te doen.