Nuusbrief: Julie 2021Beste lede en vriende van PEN Afrikaans
 
Die Wet op die Beskerming van Persoonlike Inligting (POPIA)
 
Soos wyd berig is die afgelope tyd, het die Wet op die Beskerming van Persoonlike Inligting se regulasies op 1 Julie in werking getree. Hierdie wet bepaal die wyses waarop inligting oor individue bewaar en beskerm moet word deur organisasies wat daarmee werk.
 
Van die verpligtinge van organisasies sluit in dat persoonlike inligting slegs vir ’n spesifieke doel ingesamel en gehou word.
 
Die spesifieke doel waarvoor PEN Afrikaans persoonlike inligting van ons lede en belangstellendes bekom, is die versending van ons maandelikse nuusbrief en, in uitsonderlike gevalle, ook tussentydse korrespondensie oor ons werksaamhede. Diegene op ons verspreidingslys teken vrywillig in om ons korrespondensie te ontvang. Lede ontvang ook een keer per jaar ’n faktuur vir ledegeld. Versending vind slegs per e-pos plaas.
 
Dit staan julle vry om te besluit om nie langer ons e-posse te ontvang nie. Teken enige tyd uit deur onderaan enige van ons nuusbriewe te klik op daardie opsie.  
 
Ons hoop natuurlik dat julle sal besluit om dit nie te doen nie en dat ons kan aanhou kommunikeer. Ons hanteer julle persoonlike inligting met omsigtigheid en vir ’n spesifieke, beperkte doel en sal graag julle vrae daaroor beantwoord.
 
Voorleggings ingewag: Wysigingswetsontwerp op Outeursreg
 
Die Portefeuljekomitee vir Handel en Nywerheid ontvang tans voorleggings oor die Wysigingswetsontwerp op Outeursreg. Die sperdatum vir voorleggings oor die wetsontwerp, spesifiek oor die voorbehoude wat president Cyril Ramaphosa daaroor geformuleer het, is op versoek van belanghebbendes uitgestel vanaf 9 Julie na 16 Julie (maar slegs vir dié wat uitstel gevra het).
 
Selfs met hierdie uitstel is die tyd om voorleggings voor te berei uiters beperk in die lig daarvan dat daar oor regstegniese vrae oor grondwetlikheid en (nie-)nakoming van internasionale verdrae insette gevra word.
 
Nietemin sal PEN Afrikaans ’n volledige voorlegging voorberei en teen die aangepaste sperdatum indien. Ons sal dit ook op ons webwerf beskikbaar maak en in ’n volgende nuusbrief deel. Die wetsontwerp bly ’n belangrike fokuspunt vir ons en ons lede, aangesien dit skrywers en die groter boekbedryf direk raak en, indien daar nie wysigings gemaak word nie, ingrypend sal benadeel.
 
Insette gevra: hersiening van taalbeleid by die Universiteit Stellenbosch

Die Universiteit Stellenbosch werk tans aan die hersiene beleid wat die hantering van taal by hierdie instansie sal uiteensit. Die tweede konsepweergawe van die hersiene taalbeleid behoort hierdie maand gepubliseer te word vir openbare raadpleging.

Soos reeds vermeld, beoog PEN Afrikaans om ‘n voorlegging oor die konseptaalbeleid voor te berei. In stede daarvan om in die breë te praat oor die voordele van moedertaalonderrig en ‘n meertalige leeraanbod en die verskraling wat met ‘n gedwonge verengelsing saamgaan, wil ons graag helderheid vra oor wat die taalbeleid in praktyk sal beteken. Ons wil die US vra om besonderhede te verskaf oor hoe die taalbeleid toegepas gaan word. Watter kursusse en aspekte van leer sal in Afrikaans en isiXhosa ook beskikbaar wees? Waarop kan die voornemende student reken?

Ons vra ons lede om teen die einde van Julie enige spesifieke vrae waaroor julle verheldering sal waardeer na ons te stuur by penafrikaans@gmail.com vir moontlike insluiting by ons voorlegging.

Skrywersonderhoude: Jakes Gerwel Stigting en PEN Afrikaans Skrywersresidensie 2021
 
Die Jakes Gerwel Stigting en PEN Afrikaans Skrywersresidensie 2021 is tans aan die gang. Hierdie maandlange skrywersverblyf bied aan skrywers die geleentheid om in die Paulethuis op Somerset-Oos tuis te gaan om aan skryfprojekte te werk wat in hul aansoeke uiteengesit is. 
 
LitNet het onderhoude met die suksesvolle aansoekers vir die residensie gedoen. Lees hier meer oor die skrywers en hul skryfwerk:
Andries Bezuidenhout
Lydia Gittens
Mercy Kannemeyer
Salvia Ockhuis
Sarie Nell
Valda Jansen

Ons wens hierdie groep ’n prettige en produktiewe verblyf toe.
 
Inskrywings ingewag: Aanlyn skryfkursus met Marita van der Vyver en Jolyn Phillips
 
Ná die groot sukses van die aanlyn kursusse wat PEN Afrikaans in 2020 met PEN International se ondersteuning aangebied het, is dit ’n plesier om te kan aankondig dat Marita van der Vyver weer vanjaar vir ons ’n aanlyn kursus oor die skryf van verhale aanbied, met Jolyn Phillips, bekroonde digter, skrywer, dosent en bestuurslid van PEN Afrikaans, wat hierdie keer as gasspreker sal optree.
 
Ons bied slegs een kursus vanjaar aan en daar is slegs 20 plekke beskikbaar. Die kursusfooi is R750 per persoon vir die kursus wat oor drie Saterdae strek. Daar is 5 beurse beskikbaar vir gratis bywoning. Kontak ons by penafrikaans@gmail.com om kortliks te motiveer indien jy in aanmerking vir ’n beurs wil kom. Aansoeke sluit 31 Augustus.


 
Podsending: Aanlyn resensiekursus 2020
 
Diegene wat nie vanjaar die skryfkursus kan bywoon nie, kan steeds uitsien na ’n reeks podsendings wat uit dele van verlede jaar se aanlyn kursusse bestaan. Ons deel graag hier die eerste podsending oor die beoordeling van jeugliteratuur, ’n aanlyn resensiekursus wat deur Kerneels Breytenbach en Charles Siboto aangebied is.
 
Lekker luister.

 

Algemene jaarvergadering 2021: verkiesing van nuwe bestuur

PEN Afrikaans se algemene jaarvergadering sal weer vanjaar aanlyn plaasvind en wel op 19 Oktober om 18:00. Teken dit asseblief solank in julle dagboeke aan. Daar sal onder meer ‘n nuwe bestuur verkies word aangesien die huidige bestuur se tweejaar-termyn tot ‘n einde kom.

Maak asseblief so gou as moontlik kontak by penafrikaans@gmail.com indien jy jouself of iemand anders wil benoem om as bestuurslid te dien. Die bestuur speel ‘n belangrike rol wat die identifisering van projekte betref en werk as ‘n groep saam om PEN Afrikaans se impak en bydrae sinvol te probeer uitbrei, ter wille van die Afrikaanse woordkuns. Daar is tipies vier bestuursvergaderings per jaar (deesdae meestal aanlyn). Kom dink en praat saam oor inisiatiewe wat PEN Afrikaans kan dryf of ondersteun.

Ons hoop om van julle te hoor en sal voor die tyd besonderhede van die verkiesbare kandidate met almal deel.

Welkom aan nuwe lede
 
Dit is ’n plesier om hier hartlik welkom te sê aan die volgende mense wat sedert ons vorige nuusbrief as lede by ons aangesluit het:
 
Japie Gouws
Lynette de Coning
Rentia Weber
 
Maandelikse resensie-oorsig

 
Klik hier vir ons oorsig van Afrikaanse resensies wat in Junie 2021 verskyn het en digitaal beskikbaar is. Dit sluit boekbesprekings, boekgesprekke en voorlesings in wat op die radio of TV uitgesaai is. Dit weer is ‘n stewige oes. Tydskrif vir Letterkunde se eerste uitgawe van 2021 bevat byvoorbeeld heelwat Afrikaanse resensies wat gratis afgelaai en gelees kan word.
 
Indien jy weet van ander gerekende publikasies wat ook Afrikaanse resensies en boekgesprekke plaas en dit digitaal beskikbaar maak, laat weet asseblief na penafrikaans@gmail.com.
 
Ons wil graag elke maandelikse oorsig so volledig moontlik maak.
 
Nuwe Afrikaanse boeke in Julie 2021
 
Laastens deel ons oudergewoonte die lys van nuwe Afrikaanse boeke wat hierdie maand verskyn. Baie geluk aan al ons lede wat hierdie maand nuwe boeke op die rak het! Dit sluit in: Husse met lang ore deur Elsa Winckler, Vampierhokkie deur Fanie Viljoen en Simoelégri deur Jaco Fouché, die wenner van NB-Uitgewers se Groot Afrikaanse Romanwedstryd 2021. Lees terloops ook Jaco se antwoorde op ons vrae in die nuwe uitgawe van Taalgenoot. Die tydskrif is hier gratis digitaal beskikbaar.

 Die publikasielyste kan hier in Excel-formaat afgelaai word.
 
Vriendelike groete
Catrina Wessels
Bestuurder: PEN Afrikaans