Nuusbrief Julie 2018

Beste lid van PEN Afrikaans

Tuin van Digters 2018: Gratis toegang vir opbetaalde lede van PEN Afrikaans

Die Tuin van Digters-fees, ’n hoogtepunt op die jaarkalender vir poësieliefhebbers, vind op 14 en 15 September by die Breytenbach Sentrum in Wellington plaas. Die tema is “Buite die boek” en die kollig word dus geplaas op woordkuns in ander kontekste as die gepubliseerde boek. Musiek, kunswerke, openbare ruimtes en animasie sal byvoorbeeld aandag kry, asook groter gesprekke tussen tale, tekste en genres.

PEN Afrikaans sal oudergewoonte ’n paneelbespreking by die fees aanbied. Die volledige program sal hierdie maand bekend gemaak word.

Intussen is dit vir ons ’n plesier om aan te kondig dat opbetaalde lede van PEN Afrikaans vanjaar weer gratis toegang tot die Tuin van Digters-fees kry. Hierdie toegang kos andersins R250.

Fakture vir ledegeld is reeds uitgestuur. Kontak ons by penafrikaans@gmail.com indien daar enige vrae oor die fakture is.

Ledegeld 2018

Baie dankie aan diegene wat reeds hul ledegeld betaal het. Jul ondersteuning van die Afrikaanse woordkuns, van pers- en uitdrukkingsvryheid, taalregte en outeursreg is nodig en word op prys gestel. Saam het ons ’n sterker stem.

Ledegeld vir 2018 beloop R300. Die grootste deel van hierdie bedrag word oorbetaal aan PEN International vir lidmaatskap aan die groter internasionale liggaam. Die waarde hiervan lê veral daarin dat PEN Afrikaans kan reken op internasionale steun wanneer dit nodig is. Onlangse voorbeelde van sake wat PEN International ondersteun en aan die groot klok help hang het, is protes teen die regstappe en dreigemente teen Jacques Pauw, asook die beoogde wysigings aan die Wet op Outeursreg. 

Ons moet ons sentrum se ledegeld aan PEN International oorbetaal voor die 2018 PEN-kongres wat van 25 tot 29 September in Indië plaasvind. Slegs PEN-sentrums wat hulle ledegeld betaal het, het stemreg by die jaarlikse kongres. Ons vra dus dat ons lede so gou as moontlik die oorbetaling maak en bewys van betaling, met naam en faktuurnommer, vir ons aanstuur.

Beskikbaarheid van Afrikaanse boeke in Nederland

Wannie Carstens, bekende taalkundige en PEN Afrikaans-lid, het tydens ’n besoek aan die Lae Lande gevind dat lesers belangstel om Afrikaanse boeke te koop, maar nie weet hoe om te werk te gaan om die fisiese eksemplare op bekostigbare wyse te bestel nie.

PEN Afrikaans bied dus ’n uiteensetting van die wyses waarop Afrikaanse boeke tans in Nederland aangeskaf kan word en vra dat organisasies wat ’n belang by Afrikaans in Nederland het die woord sal versprei. Ons nooi ook diegene wat van alternatiewe metodes weet om ons in kennis te stel sodat ons dié bestekopname so volledig as moontlik kan maak.

Die artikel is hier beskikbaar.

Fiona van Kerwel sluit by PEN Afrikaans se bestuur aan

Ons verwelkom graag amptelik vir Fiona van Kerwel as gekoöpteerde lid van PEN Afrikaans se bestuur.

Fiona is die projekbestuurder van die Woordfees se WOW-projek (Woorde open wêrelde) en is aktief betrokke by projekte wat op leesbevordering en bemagtiging deur moedertaalonderrig gemik is. “Daar is min mense wat beter begryp hoekom Afrikaans en die bevordering van letterkunde in minder gegoede skole en gemeenskappe so geweldig belangrik is,” sê ons ondervoorsitter, Danie Marais.

Die bestuur van PEN Afrikaans is baie bly om haar in ons midde te hê.

Wysigingswetsontwerp op Outeursreg

Die hersiene weergawe van die Wysigingswetsontwerp op Outeursreg, wat kommerwekkende veranderinge aan ons kopieregwetgewing voorstel, is op 20 Junie vrygestel. Belanghebbendes is genooi om teen die sperdatum van 18 Julie kommentaar te lewer oor ’n beperkte aantal bepalings in die wetsontwerp.

Die beleidsrigtings waaroor PEN Afrikaans, PEN South Africa en verskeie ander instansies, soos die Uitgewersvereniging van Suid-Afrika en die skrywersvereniging ANFASA, beswaar gemaak het, is steeds in plek in die hersiene wetsontwerp. Dit sluit in die onrusbarende inperkings van outeurs se regte en die uitbreiding van moontlikhede om outeursregwerk sonder toestemming of vergoeding te gebruik.

PEN Afrikaans sal ’n voorlegging aan die Portefeuljekomitee op Handel en Nywerheid indien. Ons doen egter ook ’n beroep op ons lede om in hul persoonlike hoedanigheid ’n skrywe aan die Portefeuljekomitee te rig. Ons is beskikbaar om bystand hiermee te verleen. Stel ons asseblief by penafrikaans@gmail.com in kennis van die voorneme om ’n voorlegging te stuur.

Dit mag een van die finale geleenthede wees om ons stem hieroor te laat hoor.

Taalgenoot: Herfs 2018

Met die vriendelike vergunning van Taalgenoot se redaksie, deel ons artikels uit dié bekroonde kwartaallikse tydskrif se Herfs 2018-uitgawe.

In hierdie uitgawe, met die tema “stout”, gesels Lien Botha met Anton Kannemeyer en Conrad Botes van Bitterkomix-faam, Harry Kalmer hoor wat verskeie skrywers oor die uitbeelding van seks in boeke te sê het, Marlene Malan skryf oor die ondergrondse uitgewery Taurus en Rudie van Rensburg vertel in PEN Afrikaans se rubriekreeks watter boeke hom as skrywer beïnvloed het.

Klik hier vir hierdie en ander artikels.

Wat elke skrywer moet weet: Plagiaat

Cobus Jooste van die Universiteit Stellenbosch se Fakulteit Regsgeleerdheid sorg vir die nuwe aflewering in ons artikelreeks wat ten doel het om skrywers in te lig oor praktiese en wetlike sake wat hul raak.

Jooste gee in hierdie artikel ’n regsperspektief op plagiaat. Hy kyk onder andere na die kenmerke van plagiaat, na waar dit tuishoort in die reg en na hoe dit van outeursregskending verskil.

Klik hier vir die volledige artikel.

Maandelikse resensie-oorsig

Klik hier vir ons oorsig van Afrikaanse resensies wat in Junie 2018 verskyn het en digitaal beskikbaar is. Hierdie oorsig sluit boekbesprekings, boekgesprekke en voorlesings in wat op die radio of TV uitgesaai is.

Op 5 Julie is Bibi se boekrak via kykNet se webblad bekend gestel. Dit is ’n webreeks waarin Bibi Slippers oor boeke gesels en gaste nooi om ook so te maak.  Ons sien uit daarna om voortaan ook skakels na episodes hiervan by ons maandelikse oorsig te voeg.  

Indien jy weet van ander gerekende publikasies wat ook Afrikaanse resensies en boekgesprekke plaas en dit digitaal beskikbaar maak, laat weet asseblief na penafrikaans@gmail.com.

Ons wil graag elke maandelikse oorsig so volledig moontlik maak.

Nuwe Afrikaanse boeke in Julie 2018

Ten slotte is dit altyd ‘n plesier om die lys van nuwe Afrikaanse publikasies te deel. Baie geluk aan al ons lede wat hierdie maand nuwe boeke op die rak het.

Die publikasielyste vir Julie kan hierin Excel-formaat afgelaai word.

Vriendelike groete
Catrina Wessels
Bestuurder: PEN Afrikaans