PEN Afrikaans: Verklaring oor Gekose Komitee se aanvaarding van wetsontwerp

Op Woensdag 20 Maart het ’n meerderheidstem van die Nasionale Raad van Provinsies (NRVP) se Gekose Komitee vir Handel en Internasionale Betrekkinge die kommerwekkende kopieregwysigingswetsontwerp onveranderd aanvaar.  Tydens ’n volledige vergadering van die NRVP, wat vir 27 Maart geskeduleer is, sal daar weer oor die aanvaarding of nie-aanvaarding van die wetsontwerp gestem word.

Na verwagting sal die stemming tot dieselfde uitkoms lei, maar PEN Afrikaans doen tog ’n beroep op die NRVP om die belange van die skeppende bedrywe – insluitend skrywers en uitgewers – in ag te neem tydens die vervulling van sy wetgewende rol.

Dit strek tot die voordeel van die groter gemeenskap om skeppers van outeursregwerke aan te moedig om aan te hou skep. Om hul so ingrypend van hul bestaande regte en inkomstestrome te ontneem, voorspel rampspoed vorentoe, soos duidelik blyk uit hierdie voorstelling wat deur die Alliansie vir Effektiewe Kopiereg in Suid-Afrika voorberei is:

PEN Afrikaans hou die verwikkelinge dop en sal aanhou om die stem van skrywers te laat hoor. Ons vra ons lede om ook artikels en inligting oor die wetsontwerp te deel sodat die woord verder kan versprei. 

Dit bly ons oortuiging dat die huidige wetsontwerp Suid-Afrikaanse skrywers uiters nadelig sal beïnvloed.  Ons is dit met kopieregkenners eens dat die wetsontwerp verwerp en herskryf behoort te word om ’n billike balans tussen die belange van outeurs en dié van “gebruikers” van kopieregwerke te kan bereik.