Nuusbrief: Oktober 2023

Beste lede en vriende van PEN Afrikaans
 
PEN Afrikaans en Human & Rousseau span saam as deel van ’n internasionale projek om ’n liefde vir lees te bevorder

 

Moomin Characters Ltd en PEN International span sedert 2018 kragte saam om die beroemde Finse skrywer Tove Jansson se kortverhaal, Die onsigbare kind, te publiseer, met die doel om ’n liefde vir lees te bevorder, sowel as groter inklusiwiteit en kritiese denke oor ’n reeks temas wat met geslagsdiskriminasie verband kan hou.
 
Hierdie tydlose verhaal oor ’n verskrikte en letterlik onsigbare dogtertjie wat stelselmatig weer haar stem vind en haar plek in die wêreld opneem danksy die geborgenheid en liefde wat sy in haar nuwe tuiste ervaar, het ’n sentrale boodskap van empatie en aanvaarding as menslike deugde. PEN is van mening dat hierdie universele verhaal tot elke kind kan spreek en dat almal die reg het om met respek en waardigheid behandel te word.
 
Die Afrikaanse vertaling is deur bekroonde vertaler en skrywer Kobus Geldenhuys behartig. Hy was voorheen betrokke by die oorklanking van die Moemin TV-reeks by die SABC en beskryf dit as ’n groot vreugde om weer met Jansson se teks te kon werk. 
 
Die isiXhosa vertaling is deur dr. Xolisa Guzula verrig, ’n lektor in Opvoedkunde aan die Universiteit van Kaapstad. Dr Guzula is ook ’n skrywer en vertaler van kinderlektuur en skepper van tweetalige leermateriaal vir onderwysers. Sy beskryf hierdie boek soos volg: “’n Storie wat wys hoe liefde aan die kind selfvertroue en vryheid gee.”
 
Dit is vir PEN Afrikaans ’n plesier om met Human & Rousseau as uitgewersvennoot te kon saamwerk en ons kondig met groot opwinding aan dat hierdie spesiale boek dus nou ook in Afrikaans en isiXhosa verkrygbaar is. PEN Afrikaans sal voorts met die Toyota US Woordfees se WOW-projek saamwerk om die boek by geselekteerde skole as onderrigmateriaal aan te bied en sodoende lees- en skryfvaardighede, kreatiewe denke en ’n liefde vir lees te kweek.  
 
Die boeke is reeds in verskeie lande o.a Zimbabwe, Malawi, Sierra Leone en Marokko bekendgestel. Die samewerking is gebaseer op die betrokke organisasies se gedeelde waardes en doelwitte om gelykheid en vryheid van uitdrukking te bevorder.
 
Lees hier en hier meer oor die projek, en skaf gerus die boek aan:
Afrikaanse uitgawe: https://www.graffitiboeke.co.za/af/390653/Books
isiXhosa uitgawe: https://www.graffitiboeke.co.za/af/390654/Boeke  
 
Algemene jaarvergadering 2023: belangrike inligting

 

Ons algemene jaarvergadering vind op 19 Oktober om 18:00 via Zoom plaas. Daar sal vanjaar tydens die AJV ’n nuwe bestuur vir ’n tweejaar-termyn verkies word en dit is dus belangrik dat ons ’n kworum by die vergadering teenwoordig sal hê. Bevestig asseblief bywoning van die AJV by penafrikaans@gmail.com om die Zoom-skakel te ontvang.
 
Indien jy ’n opbetaalde lid van PEN Afrikaans is en dit nié kan bywoon nie, vra ons dat jy asseblief ’n volmagvorm invul en aan ons terugstuur. Die volmagvorm kan hier afgelaai word.

Die agenda vir die vergadering is hier aflaaibaar en die notule van verlede jaar se vergadering kan hier gelees word.
 
Wat die bestuursverkiesing betref: Eerstens, van harte dankie aan die uittredende bestuur vir twee jaar se goeie en onbaatsugtige samewerking. Dit was ’n voorreg en ’n plesier om saam met julle te dink, praat en werk aan verskeie projekte tydens hierdie bestuurstermyn.
 
’n Spesiale woord van dank aan Carolyn Meads en Jolyn Phillips, met laasgenoemde wat as ondervoorsitter gedien het, vir hul groot bydrae tot PEN Afrikaans oor meerdere bestuurstermyne. Hul sal weens ander verpligtinge nie weer verkiesbaar tot die bestuur wees nie.
 
Hier volg die besonderhede van die verkiesbare kandidate vir die bestuurstermyn 2023 – 2025.  
 
Die bestuur moet volgens ons grondwet uit ’n minimum van sewe (7) en ’n maksimum van tien (10) lede bestaan – insluitend die voorsitter en ondervoorsitter. Die ondergenoemde kandidate (in alfabetiese volgorde) sou dus almal tot die bestuur verkies kon word.
 
Danie Marais
Herverkiesbaar
Danie Marais is ’n digter, musiekresensent en rubriekskrywer. Hy werk tans by die Woordfees as koördineerder van publisiteit en die filmfees. Hy was al bestuurder en ondervoorsitter van PEN Afrikaans. Sy debuutbundel In die buitenste ruimte verskyn in 2006 en word met drie pryse bekroon: die Eugène Marais-prys 2007, die UJ-Debuutprys 2007, die Ingrid Jonker-prys 2007. Daarná verskyn Al is die maan ’n misverstand (2009), Solank verlange die sweep swaai (2014) en die rubriekbundel Pruimtwak & Skaduboksers (2015). In 2015 word die Cordis Trust se Orde van die Beiteltjie aan hom toegeken vir sy deurlopende ywer in die bevordering van areas van die Afrikaanse woordkuns.
 
Dibi Breytenbach
Herverkiesbaar
Dibi Breytenbach is as skrywer bekend vir spanningsromans. Daar het al twee drieluike uit haar pen verskyn. Die eerste bestaan uit Heiliger, Saliger en Vrediger, en die tweede uit Dowe gode, Blinde gode en Stom gode. In 2022 verskyn haar jongste spanningsroman, Buit. Sy is ’n regsgeleerde met meer as twintig jaar ervaring in die strafregstelsel, waar sy veral by kindersake betrokke is.
 
Fiona van Kerwel

Herverkiesbaar
Fiona van Kerwel is projekbestuurder van die Woordfees se WOW-projek (Woorde open wêrelde). Om leerders en opvoeders se horisonne te verbreed, bied WOW in skole en gemeenskappe programme aan wat gerig is op die bevordering van taal, letterkunde en die kunste.

Izak de Vries
Herverkiesbaar
Izak de Vries is ’n skrywer, fotograaf en joernalis. As skrywer is hy veral vir sy kortverhale bekend. Bundels uit sy pen is: Kom slag ’n bees (1998) en Byna liefde (2008). Hy het al Afrikaanse letterkunde doseer, as redaksionele bestuurder by LitNet gewerk en het uitgebreide ervaring in die uitgewersbedryf: as uitgewer, uitgewerskonsultant en later ook bemarkings- en kommunikasiebestuurder. Tans is hy aan LitNet en susterwebwerf Voertaal verbonde.
 
Lynthia Julius
Nuwe benoeming (Voorgestel deur Danie Marais, gesekondeer deur Catrina Wessels)
Lynthia Julius is ’n bekroonde digter en kortverhaalskrywer. Sy lewer ook gereeld rubrieke vir Rapport. Sy studeer filosofie en kreatiewe skryfkunde aan die Universiteit van die Vrystaat. In 2018 is sy as wenner bekroon in die AVBOB-digkunskompetisie in die Afrikaanse taalkategorie. Haar debuutbundel Uit die kroes het in 2020 verskyn en in 2021 aan haar die Sala-prys vir ’n debuutskrywer besorg. Sy is in 2022 aangewys as die algehele wenner van die Woordfees se kortverhaalkompetisie.
 
Ruchelle Lombard
Nuwe benoeming (Voorgestel deur Carolyn Meads, gesekondeer deur Catrina Wessels)
Ruchelle Lombard is ’n uitgewer van kinder- en jeugboeke by NB-Uitgewers en fokus tans op opvoedkundige boeke wat onder die druknaam Best Books verskyn. Sy is ook besig met haar PhD-studie in vertaalkunde aan die Universiteit Stellenbosch se Departement Afrikaans en Nederlands, waar sy die invloed van internasionale boekebeurse op vertaalprojekte in en uit Afrikaans en Engels ondersoek.
 
*******
VOORSITTER (een kandidaat vir een vakature – herverkiesbaar)
Bernard Odendaal is ’n digter, letterkundige, voormalige direkteur van die ATKV-Skryfskool aan die Noordwes-Universiteit se Potchefstroomkampus en voorsitter van PEN Afrikaans. Sy debuutbundel Onbedoelde land verskyn in 2007, waarná ’n rubriekbundel in 2016 die lig sien (Woorde hul stories sien ken) en sy tweede digbundel Nootvat. Kwashaal. Stapel in 2021 verskyn. Vroeër vanjaar het ’n bundel vertalings van Franse chansons, Piaf & Brel. Luisterryk!, uit sy pen die lig gesien (met Naòmi Morgan as medevertaler). In 2015 ontvang hy ’n ATKV-SA Akademie-prys vir gehaltenavorsingsartikels in Afrikaans.
 
ONDERVOORSITTER (een kandidaat vir een vakature)
Mercy Kannemeyer is ’n skrywer, teatermaker, regisseur, navorser, meningsvormer en gespreksfasiliteerder. Sy lewer meningstukke en resensies vir onder meer LitNet, Vrye Weekblad, Taalgenoot, Stilet en Klyntji.com. Kortverhale uit haar pen is in verskeie bloemlesings opgeneem. Sy werk tans aan haar debuutkortverhaalbundel.
 
Ons is dankbaar vir die verkiesbare kandidate se bereidwilligheid. Die stemming sal virtueel tydens die AJV plaasvind.
 
In memoriam
 
Die bestuur van PEN Afrikaans betreur die heengaan van die volgende persone wat ons sedert ons vorige nuusbrief ontval het:
– Schalk Schoombie: joernalis, dramaturg en skrywer. https://www.netwerk24.com/netwerk24/kunste/aktueel/joernalis-dramaturg-en-skrywer-schalk-schoombie-66-sterf-20230917
– Trienke Laurie: digter en skilder. https://www.netwerk24.com/netwerk24/kunste/aktueel/digter-en-skilder-trienke-laurie-77-sterf-20231002
– Ian Raper: digter, skrywer en uitgewer by Rosslyn Press. https://www.netwerk24.com/netwerk24/kunste/boeke/digter-biograaf-ian-raper-sterf-na-maagoperasie-20230922  

Elk merkwaardig in eie reg. Ons eer hul nagedagtenis.
 
Wenner van die Toyota US Woordfees se kortverhaalkompetisie aangewys

 

Baie geluk aan Rina Bester. Sy is op 8 Oktober by die bekendstelling van die Woordfeeskortverhaalbundel as algehele wenner van die 2023-kortverhaalkompetisie aangewys vir haar kortverhaal “Legende van die Suameer”. Sy het in haar toespraak melding gemaak van die waarde van slypskole in kreatiewe skryfwerk en van die lang pad wat gewoonlik enige skryfsukses voorafgaan. Hier is sy saam met ons voorsitter, prof. Bernard Odendaal.

Geluk en dankie aan die Woordfees wat jaar na jaar met dié besonderse bundel ’n geleentheid en platform vir skrywers bied. Dit was vir PEN Afrikaans ’n voorreg om vanjaar as een van die donateurs daartoe te kon bydra. 

Lees hier meer.
 
Podsending: Die beoordeling van genrefiksie

 
Die aanlyn resensiekursus oor die beoordeling van genrefiksie wat ons vroeër vanjaar aangebied het, was blitsvinnig uitverkoop. Kursusgangers het ’n PDF van Rudie van Rensburg se jongste spanningsroman, Dwelm, ontvang om vir die kursus te resenseer – ons dank aan NB-Uitgewers – en kon tydens die Zoom-sessie by die bekende en produktiewe resensent Jonathan Amid oor die resensiepraktyk leer.
 
Dit is ’n plesier om ’n greep uit die resensiekursus te deel. Klik hier om daarna te luister.  
Daar is ook grepe uit ons vorige aanlyn kursusse op ons YouTube-kanaal beskikbaar.
 
Maandelikse resensie-oorsig

 
Klik hier vir ons oorsig van Afrikaanse resensies wat in September 2023 verskyn het en digitaal beskikbaar is. Hierdie oorsig sluit boekbesprekings, boekgesprekke en voorlesings in wat op die radio of TV uitgesaai is.  
 
Ons bring ook graag die volgende noemenswaardige reeks onder die aandag van lesers van hierdie nuusbrief: Joan Hambidge skryf die Kringloop-reeks oor die digkuns vir Versindaba, waarin nuwe aflewerings weekliks verskyn. Klik hier vir die mees onlangse stuk.
 
Indien jy weet van ander gerekende publikasies wat ook Afrikaanse resensies en boekgesprekke plaas en dit digitaal beskikbaar maak, laat weet asseblief na penafrikaans@gmail.com.
 
Ons wil graag elke maandelikse oorsig so volledig moontlik maak.
 
Nuwe Afrikaanse boeke in Oktober 2023
 
Baie geluk aan ons lede wat hierdie maand nuwe boeke op die rakke het.  Die publikasielyste kan hier in Excel-formaat afgelaai word.
 
Ten slotte:
– Hartlik geluk aan die wenners van die kykNET-Rapport-boekpryse en -resensiepryse. Lees hier meer oor wie met die louere weggestap het. ’n Spesiale woord van geluk aan Kirby van der Merwe, wat twee van die boekpryse ontvang vir sy roman Eugene. Dit is ’n wonderlike prestasie.   
– Baie geluk ook aan die wenners van die 2023 ATKV-Woordveertjies, wat uitsonderlike prestasie in die Afrikaanse woordkuns oor ’n verskeidenheid kategorieë erken. Ons lede Irma Venter en Chris Karsten tel onder die wenners. Hartlik geluk! Die volledige lys is hier beskikbaar.  

Vriendelike groete
Catrina Wessels
Bestuurder: PEN Afrikaans