Daily Archives: 2018-09-11

2 posts

Eienaarskap van outeursreg in opdragwerke, met spesifieke verwysing na letterkundige werke – Sadulla Karijker

“Dit is belangrik om daarop te let dat outeurskap (naamlik wie die outeur van ’n outeursregwerk is) en eienaarskap (naamlik wie die outeursreg besit) afsonderlike konsepte in die outeursreg is. Hoewel dit moontlik is vir die outeur van ’n outeursregwerk om ook die outeursregeienaar te wees, is dit nie noodwendig die geval nie.”