Jongste nuus en artikels

PEN Afrikaans
PEN Afrikaans
Baie welkom!
PEN Afrikaans
PEN Afrikaans
Die ATKV-Skryfskool van die NWU bied saam met die Byderhandprojek 'n aanlyn werkswinkel oor lokatiewe literatuur aan. Kursusgangers sal leer oor die aanbieding van digitale installasies van tekste in byvoorbeeld parke, tuine en as deel van feesprogramme. Daar is slegs 30 plekke beskikbaar en inskrywings sluit 10 Julie. https://www.litnet.co.za/persverklaring-aanlyn-werkswinkel-oor-lokatiewe-literatuur-aangebied/
PEN Afrikaans
PEN Afrikaans
Ons betreur saam die dood van die geliefde en gevierde Shaleen Surtie-Richards. Dankie vir die besonderse video, Taalgenoot.
PEN Afrikaans
PEN Afrikaans
PEN Afrikaans
Nuut in ons artikelreeks #Diewêreldvandieskrywer: Chase Rhys, bekroonde skrywer, dramaturg en uitvoerende kunstenaar, skryf oor perspektief en dialoog. Moet dit nie misloop nie. https://penafrikaans.org.za/ommie-karakters-se-stemme-te-vind-chase-rhys/

Wêreldboeke- en kopieregdag 2020

Op Wêreldboeke- en kopieregdag 2020: Kom ons ondersteun skrywers deur nie net hul boeke nie, maar ook hul kopiereg te respekteer.
#WorldBookandCopyrightDay

Tuin van Digters

KONTAK ONS | CONTACT US